NSTech

Công cụ miễn phí cho phép bạn dịch tự động một đoạn văn bản, một tài liệu từ nhiều thứ tiếng sang tiếng việt và ngược lại.

Khi thực hiện chuyển đổi tài liệu quá trình dịch được thực hiện trên máy chủ của chúng tôi, không yêu cầu phần mềm hay CPU để xử lý trên máy của bạn

Chỉ hỗ trợ tối đa 500 kí tự một văn bản

Dịch từ tiếng sang tiếng

Đoạn văn đã được dịch nghĩa: